Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                          
  Γνωρίζεται ότι το ΓΕΣ διερευνά την δυνατότητα να τιμήσει και να επιβραβεύσει τα εν ενεργεία (ε.ε) και εν αποστρατεία (ε.α) στελέχη του Σ.Ξ, τα οποία η πλειονότητα των τέκνων τους υπηρετούν ως στελέχη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των μελών που ανήκουν στην Κατηγορία αυτή, αναγκαιεί όπως υποβληθούν στα γραφεία του Παραρτήματος, στοιχεία που να περιλαμβάνουν:

α.  Βαθμός, Α.Μ, Ονοματεπώνυμο μέλους
β.  Αριθμός τέκνων.
γ.  Στοιχεία τέκνων που υπηρετούν στις Ε.Δ
δ.  Α.Μ τέκνου.
ε. Μονάδα που υπηρετεί το τέκνο.

Υποβολή στοιχείων στα γραφεία του Παραρτήματος μέχρι Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, 12:00 το αργότερο.

Τηλέφωνο Γραφείου 2651027144, καθημερινά από ώρας 10:30π.μ έως 12:30π.μ

                                                            -Ο-
                                     Πρόεδρος  ΕΑΑΣ Παρ. Ιωαννίνων

        Δημήτριος Κωστούλας

                                                        Αντγος ε.α.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)-Ν.Π.Δ.Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΝΟΜΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τηλ. 26510- 27144

διακηρυξη  διαγωνισμου
μισθωσησ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

            Η Ένωση  Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, που εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Ν. Παπαδοπούλου, αριθ. 8 Τ.Κ. 45444,

Προκηρύσσει

            Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές Μίσθωσης – Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ επιφάνειας περίπου 78,73 τ.μ., εξοπλισμένο με τα βασικά είδη λειτουργίας κυλικείου.
            Η διάρκεια της Μίσθωσης – Εκμετάλλευσης ορίζεται για δύο (2) χρόνια, με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα επτακόσια (700,00 €) ευρώ. Οι λογαριασμοί ύδατος-ΔΕΗ και κοινοχρήστων θα πληρώνονται αποκλειστικά από την ΕΑΑΣ.
            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (οδός Ν. Παπαδοπούλου, αριθ. 8, Ιωάννινα) την 7 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ ενώπιον επιτροπής διαγωνισμού και παρουσία τυχόν ενδιαφερομένων.
            Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού βαρύνουν του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
            Οι νόμιμες κρατήσεις, τέλη χαρτοσήμου και τέλη της Συμβάσεως επιβαρύνουν τον Μισθωτή.
            Η Ε.Α.Α.Σ. δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του Μισθωτή.
            Ο Μισθωτής δεν υποχρεούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφεξής.
            Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των Όρων της διακηρύξεως του Διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
            Ο προσφέρων οφείλει να συνυποβάλλει, σε ξεχωριστό φάκελο, και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 6 των Όρων της διακηρύξεως του Διαγωνισμού.
            Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιον σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, οι οποίες εκχωρούνται σ’  αυτόν δια της Συμβάσεως, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.
            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 Τμήμα ΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1171/72 που διέπει την Ε.Α.Α.Σ.
            Η Ε.Α.Α.Σ. έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της Συμβάσεως, όταν καταστεί σ’ αυτήν αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.
            Πληροφορίες στο τηλ 2651027144, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες (10:00 π.μ. - 12: 00 π.μ.).

                                                                                      Ιωάννινα  7 Φεβρουαρίου 2017

                                                                                                               -Ο-
                                                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
                                                                                              ΚωστούλαςΔημήτριος

                                                                                                  Αντιστράτηγος ε.α
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                          
  Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών στους αγώνες του έθνους μας, στο Στρατιωτικό Μαυσωλείο Ιωαννίνων στο χώρο του νεκροταφείου Αγίου Νικολάου Κοπάνων.

Παρακαλούμε όπως τιμήσετε με την παρουσία σας την παραπάνω τελετή.   
                                                                                                                         -Ο-                                                                                                                                        
                                       Πρόεδρος  ΕΑΑΣ Παρ. Ιωαννίνων

        Δημήτριος Κωστούλας

                                                         Αντγος ε.α.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                          
  Σας γνωρίζουμε, ότι στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια φωτογραφικής Έκθεσης με θέμα τα « 190 Χρόνια της Στρατιωτικής Μουσικής», την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα: 19:00, στη Λέσχη Αξκών Φρουράς Ιωαννίνων.

Παρακαλούμε όπως τιμήσετε με την παρουσίας σας την παραπάνω εκδήλωση.

                                                           -Ο-
                                   Πρόεδρος  ΕΑΑΣ Παρ.Ιωαννίνων

            Δημήτριος Κωστούλας

                                                      Αντγος ε.α.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017


         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                          
Γνωρίζεται ότι, ενόψει των εκλογών της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου 2017 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ, θα επισκεφθεί το Παράρτημα Ιωαννίνων ο Αντγος ε.α Καστραντάς Στυλιανός, υπόψιος Πρόεδρος ΕΑΑΣ, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00π.μ.
 Παρακαλούνται τα μέλη του Παραρτήματος να παραβρεθούν στην συγκέντρωση, για ενημέρωση και τυχόν-διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στην λειτουργία, το έργο και τις υποχρεώσεις της ΕΑΑΣ.
  
                                                                          -Ο-
                                                   Πρόεδρος  ΕΑΑΣ Παρ. Ιωαννίνων

          Δημήτριος Κωστούλας
                                                                       Αντγος ε.α.

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας - Βράβευση Αριστούχων Μαθητών
την 29 Ιαν 2017
          Την Κυριακή 29 Ιαν 2017 πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦ Ιωαννίνων η κοπή της βασιλόπιτας της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Ιωαννίνων, με συμμετοχή μελών και φίλων και παρουσία των τοπικών αρχών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                          
Σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου στο ξενοδοχείου du lac Εσπερίδα με θέμα: "Η ιστορία και τα Μνημεία της Ηπείρου μέσα από τις Οθωμανικές Πηγές: Αρχεία, Τεκμήρια, Μελέτες και Προσδοκώμενα της Έρευνας".                                                                          -Ο-
                                                   Πρόεδρος  ΕΑΑΣ Παρ. Ιωαννίνων

          Δημήτριος Κωστούλας

                                                                       Αντγος ε.α.