Τρίτη 21 Μαΐου 2024

 

Η προοπτική των Ελληνοτουρκικών σχέσεων

  


  

Γράφει : Ο Γιώργος Γκορέζης*

e-mail : ggorezis@yahoo.gr

Web : ggore.wordpress.com

            Τις τελευταίες δεκαετίες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν δοκιμαστεί λόγω της επιθετικής πολιτικής που εφαρμόζει η Τουρκία με την απειλή πολέμου ( casus belli ) του 1995, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδος σε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου , τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και των χωρικών υδάτων, την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, και τις τουρκικές αμφισβητήσεις σε θέματα όπως η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, το FIR των Αθηνών, και την ελληνική δικαιοδοσία στην περιοχή έρευνας και διάσωσης ( S&R area ). Το 1918 η Τουρκία προσπάθησε να εκμεταλλευθεί την αστάθεια στη Λιβύη και να υπογράψει το παράνομο μνημόνιο (Memorandum of Understanding –MoU ) με την προσωρινή κυβέρνηση συνεργασίας της Λιβύης το 2019, που οριοθετούσε τις υποτιθέμενες θαλάσσιες ζώνες τους. Επιπρόσθετα η Τουρκία ενήργησε παράνομες σεισμικές έρευνες στην Ελληνική και Κυπριακή θαλάσσια ζώνη το 2020, ενέργεια

Τρίτη 14 Μαΐου 2024

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/14 Μαϊ 2024

 

ΚΑΑΥ  2024 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η διαταγή με τα ονοματεπώνυμα των παραθεριστών για τα ΚΑΑΥ Καλών Νερών , για το έτος 2024.

Όσοι συνάδελφοι είχαν υποβάλλει αιτήσεις, μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο του Παραρτήματος.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούμενοι παραθερισμού, που επιθυμούν να ακυρώσουν την διαμονή τους θα πρέπει 10 ημέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής σειράς, να ενημερώσουν την 9Μ/Π ΤΑΞ/2ο ΕΓ (μέσω Παραρτήματος) αρχικά τηλεφωνικά και κατόπιν με προσωπική αναφορά.

Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρείται ότι παραθέρισαν κανονικά και θα καταχωρείται σχετική ένδειξη στο δελτίο παραθερισμού.

Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι για την έκδοση Δελτίων Εισόδου στα ΚΑΑΥ, οι παραθεριστές , με την έλευση τους εκεί, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους φωτογραφίες 3χ3, για κάθε μέλος της οικογένειας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.