Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019


         ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Γνωστοποιείται στα Μέλη μας, ότι από 11:00 π.μ. της 12 Μαρτίου μέχρι την 13:00 π.μ. της 04 Απριλίου 2018, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις παραθερισμού για ΚΑΑΥ Καλών Νερών έτους 2019.

            Αιτήσεις πέραν της προθεσμίας αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως από το δικαιούχο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

            Περισσότερες λεπτομέρειες στα Γραφεία μας Τρίτη και Πέμπτη (11:00 έως 13.00).


                                                                                            -Ο-
                                                                  Πρόεδρος ΕΑΑΣ Παρ.Ιωαννίνων

               Δημήτριος Κωστούλας
                                                                                        Αντγος ε.α.