Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού στους Θερινούς Παιδικούς Σταθμούς Έτους 2017

   Σας γνωρίζουμε ότι για το τρέχον έτος θα λειτουργήσουν Θερινοί Παιδικοί Σταθμοί (Θ.Π.Σ.), ως Παιδικές Κατασκηνώσεις, στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, σε τέσσερις παραθεριστικές περιόδους διαρκείας 12 ημερών, όπως παρακάτω:

- 1η Περίοδος: Δευτέρα 3 έως και Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
- 2η Περίοδος: Δευτέρα 17 έως και Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.
- 3η Περίοδος: Δευτέρα 31 Ιουλίου έως Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017.
- 4η Περίοδος: Δευτέρα 14 έως και Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017.

Τα τέκνα που δικαιούνται να συμμετάσχουν να είναι γεννημένα από 1 Ιουλίου 2001 μέχρι 1 Ιουλίου 2010.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων (Μόρια, Παραλαβή Αιτήσεων, Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά) στο γραφείο της ΕΑΑΣ Παράρτημα Ιωαννίνων

Ημερομηνία πέρατος υποβολής Αιτήσεων: 16 13:00 Μαϊου 2017

                       Ο
                 Πρόεδρος


           Δημήτριος Κωστούλας
                Αντγος ε.α.