Οργάνωση


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΑΑΣ (ΑΠΟ 12 ΑΠΡ 2023 ΕΩΣ 30 ΑΠΡ 2026)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπτγος (ΕΜ) ε.α.

Δεβούρος Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντγος (ΠΖ) ε.α.

Γουμαλάτσος Μιχαήλ

Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ανχης (ΑΣ) ε.α.

Χρηστίδης Χρήστος

1ο ΜΕΛΟΣ

Σχης (ΠΖ) ε.α.

Φαραντάτος Αναστάσιος

2ο ΜΕΛΟΣ

Άνχης (ΤΧ) ε.α.

Γκουτσίδης Αντώνιος

3ο ΜΕΛΟΣ

Υπλγος  (ΠΖ) ε.α

Στέφος Ευάγγελος

4ο ΜΕΛΟΣ

Υπτγος (ΠΖ) ε.α.

Μπολώσης Χρήστος

5ο ΜΕΛΟΣ

Σχης (Ο) ε.α.

Μακρής Γεώργιος

6ο ΜΕΛΟΣ

Αντγος (Δ) ε.α.

Καρανίσας Θωμάς

7ο ΜΕΛΟΣ

Αντγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α.

Κονταρίδης Χρήστος

8ο ΜΕΛΟΣ

Αντγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α.

Μηνόπετρας ΧαράλαμποςΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΤΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΣ (ΑΠΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023)

Αντγος  ε.α. Γεώργιος Λέτσιος , Πρόεδρος- Υπεύθυνος Διαδικτύου

Επχος ε.α Ιωάννης Οικονόμου,  Αντιπρόεδρος-Ταμίας

Ανθστης (ΠΖ) ε.α Θωμάς Χαλκιάς , Μέλος - Δχστής Υλικού - Δημ. Σχέσεις


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΑΑΣ (ΑΠΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2020 ΕΩΣ 11 ΑΠΡ 2023)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανγος (ΠΖ) ε.α. Κουτρής Σταύρος του Θεοδώρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπτγος (EM) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης του Νικολάου

Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρηστίδης Χρήστος του Γεωργίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

Σχης (ΠΖ) ε.α. Φαραντάτος Αναστάσιος του Χρήστου

Ταξχος (ΑΣ) ε.α. Νικολόπουλος Βασίλειος του Σπυρίδωνα

Αντγος (ΠΒ) ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος του Αντ.

Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Χατσίκας Δημήτριος του Συμεών

Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος του Θεοδώρου

Αντγος (Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς του Σωτηρίου

Αστ. Δντής (ΕΛ.ΑΣ.)ε.α. Καλογιαννάκης Νικήτας του Ιωάν.

Υπτγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Παπαδάτου Σοφία του Παναγιώτη

Αναπληρωματικά Μέλη:

Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ του Πάτροκλου

Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α. Αλεξέας Ιωάννης του Παρασκευά

Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) ε.α. Λαγοπάτης Δημήτριος του Νικολάου

Ταξίαρχος (Δ) ε.α. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου

Αντιστράτηγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Τσιβίκης Ηλίας του Βασιλείου


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

α.  ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Σχης(ΠΖ) ε.α. Δημήτριος Καλησπεράτης , Πρόεδρος- Υπεύθυνος Διαδικτύου

Σχης (Ο) ε.α Δημήτριος Γκέρατς Αντιπρόεδρος-Ταμίας

Ανχης (ΠΖ) ε.α Γεώργιος Σκότρας , Μέλος - Δχστής Υλικού

Ανθστης (ΠΖ) ε.α Θωμάς Χαλκιάς , Μέλος – Γραμματέας

Ανθπ/μος ΕΛΑΣ ε.α. Σπυρίδων Κίτσιος, Μέλος - Δημ. Σχέσεις


β. ΕΩΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Αντγος ε.α. Δημήτριος Κωστούλας Πρόεδρος- Υπεύθυνος Διαδικτύου

Αντγος ε.α Γεώργιος Στεργιάννης , Αντιπρόεδρος

Ταξχος ε.α Δημήτριος Μήλας , Μέλος - Δχστής Υλικού - Δημ. Σχέσεις

Σχης (ΕΜ) ε.α Κωνσταντίνος Μαργαρίτης , Μέλος - Γραμματέας

Σχης (Ο) ε.α. Δημήτριος Γκέρατς , Μέλος - Ταμίας


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Η ΕΑΑΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Tο 1938, με τον Αναγκαστικό Νόμο 1284 ιδρύθηκε η «Ένωσις Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών».

Σ’ αυτήν μετείχαν οι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Χωροφυλακής). Απετέλεσε κατ’ ουσίαν την πρώτη πολεμιστική οργάνωση της χώρας.

Ο ΑΝ 1284 τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1171/1972, σύμφωνα με τον οποίο ιδρύθηκαν επιμέρους Κλαδικές. Με τον ίδιο νόμο καθορίσθηκαν οι ονομασίες των νέων Ενώσεων σε Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας αντίστοιχα.

Η ΕΑΑΣ εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του ΓΕΣ και διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας. Από το 1992 το Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται σε πανελλαδική ψηφοφορία των Μελών της Ενώσεως.

Τα κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΣ βρίσκονται στην Αθήνα.

Η Ένωση έχει πάνω από 40 παραρτήματα, σε όλη την Ελλάδα.

Τα παραρτήματα διοικούνται από τοπικά συμβούλια διοριζόμενα από το ΔΣ της ΕΑΑΣ.

Τακτικά μέλη της ΕΑΑΣ (από τον βαθμό του Ανθυπασπιστή μέχρι του Στρατηγού) είναι υποχρεωτικά όλοι οι απόστρατοι του Στρατού Ξηράς και προαιρετικά συνάδελφοι οι προερχόμενοι από την Ελληνική Αστυνομία.

Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και τα ορφανικά μέλη των αποβιωσάντων (χήρες/οι).

Το σύνολο των μελών ανέρχεται σε 42.000 περίπου.

Κύριο έσοδο της ΕΑΑΣ, είναι οι υποχρεωτικές συνδρομές των τακτικών μελών (1% του μερίσματος του ΜΤΣ).


ΣΚΟΠΟΣ της ΕΑΑΣ

(ΝΔ.1171/72 ΚΑΙ ΠΔ 434/81) σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι:

  1.  Η σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας των ε.α. μελών μας.

  2.  Η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους ε.ε. συναδέλφους.

  3.  Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής.

  4.  Η ίδρυση ιδίου ταμείου προς ενίσχυση των εχόντων ανάγκη μελών της.

  5.  Η μέριμνα για τη διατήρηση και ανύψωση της θέσεως των αποστράτων Αξιωματικών στην κοινωνία.

  6.  Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών της, ως και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση των προς την Πατρίδα προσφορών των, με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.


Δεν υπάρχουν σχόλια: