Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΩΡΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με βάση τις οδηγίες της ΕΑΑΣ, που αφορούν την υποβολή της αίτησης διακοπής - παραγραφής δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα - Επιδόματος Αδείας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
            α.         Τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Αίτησης από το Παράρτημα, τις ώρες λειτουργίας του, εφ’ όσον δεν μπορούν να την εκτυπώσουν.
            β.         Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικώς προς Ν.Σ.Κ. (Ακαδημίας 68, ΤΚ 10678, Αθήνα) ή στο Παράρτημα του Ν.Σ.Κ. / Ιωαννίνων που είναι στην οδό Βλαχλείδη και Μιχαήλ Αγγέλου 9, ΤΚ 45332, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση protokollonsk@nsk.gr.
            γ.         Όσα από τα μέλη για λόγους υγείας (αδυνατούν να υλοποιήσουν τους παραπάνω τρόπους υποβολής) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Παράρτημα Ιωαννίνων.
            δ.         Οι αιτήσεις των αδυνατούντων για υποβολή μόνοι τους, θα παραλαμβάνονται μέχρι 30 Νοε 2018 οπότε και θα υποβληθούν στο Ν.Σ.Κ.
            ε.         Όσοι διαθέτουν e-mail και internet σας γνωρίζουμε ότι σας κοινοποιήσαμε την αίτηση και την ανακοίνωση 47 της ΕΑΑΣ με διευκρινιστικές οδηγίες.
            στ.       Για τυχόν διευκρινήσεις - απορίες, πληροφορίες στα γραφεία της ΕΑΑΣ

                                                                            Ιωάννινα, 30 Οκτ 2018


                                                                      Αντγος Δημήτριος Κωστούλας
                                                                                      Πρόεδρος

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

                                                
Αγαπητοί συνάδελφοι σας κοινοποιούμε την υπ΄αριθμ. 47, Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ με διευκρινήσεις- οδηγίες για την συμπλήρωση  και υποβολή αιτήσεων, για την αναγνώριση και διακοπή παραγραφής των Δώρων Χριστουγέννων- Πάσχα- Επιδόματος Αδείας.


                                                        ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΑΑΣ Αθήνα 29 Οκτ. 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 47


Ύστερα από συνεχιζόμενες επίμονες ερωτήσεις και απορίες των μελών μας σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα μέλη μας, όσον αφορά την πιθανή διεκδίκηση των περικοπέντων επιδομάτων , δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , η ΕΑΑΣ κρίνει σκόπιμο να επανέλθει διευκρινιστικά για δεύτερη φορά επί του θέματος.
Επικαιροποιείται το περιεχόμενο των ήδη εκδοθεισών ανακοινώσεων και αιτήσεων διακοπής παραγραφής που ήδη περιήλθαν σε γνώση των μελών μας.
Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα αμετάκλητη δικαστική απόφαση αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα της περικοπής των παραπάνω επιδομάτων. Αναμένεται η απόφαση από Τμήμα Επταμελούς Συνθέσεως του Σ.τ.Ε. , στο οποίο τέθηκε το προδικαστικό ερώτημα από Διοικητικό Πρωτοδικείο που έχει προς εκδίκαση ακριβώς ταυτόσημη αγωγή από δικαιούχο πολίτη.
Διευκρινίζεται ότι , ενόψει έκδοσης αμετάκλητης απόφασης Δικαστηρίου και πιθανής ενδεχόμενης θετικής έκβασης για τους δικαιούχους πολίτες της υποστηριζόμενης αντισυνταγματικότητας των περικοπών , η μόνη ενέργεια που πρέπει να κάνει κάθε μέλος μας στη παρούσα χρονική συγκυρία είναι η υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής με καταλυτική ημερομηνία υποβολής την 31-12-2018.
Η αίτηση αυτή επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα διακοπής της παραγραφής , είτε υποβληθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) , είτε στον ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους).
Το αρμόδιο υπουργείο για λόγους διαχείρισης του όγκου των αιτήσεων που αναμένεται να υποβληθούν προτείνει την υποβολή της αιτήσεως αυτής με ηλεκτρονικό τρόπο.
Όσοι από τα μέλη μας κατέχουν την απαραίτητη επάρκεια χειρισμού Η/Υ , μπορούν πράγματι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την έντυπη αίτηση του υπουργείου προσέχοντας πάντοτε να συμπληρώνουν στο ειδικό πεδίο αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν προσωπικά τον ίδιο και να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την παραλαβή της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής αίτησης τους από τον ΕΦΚΑ.
Τα υπόλοιπα μέλη μας θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπρόσωπα ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους τις αιτήσεις ώστε να καταχωρηθούν στα αντίστοιχα πρωτόκολλα είτε του ΕΦΚΑ είτε του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). Στη περίπτωση αυτή επιβάλλεται να κατέχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση τους στο αντίστοιχο βιβλίο. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αναγράφεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης που υποβλήθηκε. Γίνεται πάντοτε δεκτό ότι μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή προς έναν από τους παραπάνω φορείς, οπότε πρέπει να διαφυλαχθεί η απόδειξη του ταχυδρομείου και φ/ο της υποβληθείσας αίτησης.
Υπόψη ότι πέρα της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΦΚΑ δύναται να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο Ν.Σ.Κ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollonsk@nsk.gr , φροντίζοντας και πάλι να διαφυλαχθεί αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης . Αίτηση δύναται τα μέλη μας να προμηθεύονται είτε στην έδρα της Ένωσης Ακαδημίας και Χ. Τρικούπη 18 είτε στα κατά τόπους παραρτήματα είτε να την κατεβάσουν από τον ιστότοπο της ΕΑΑΣ: www.eaas.gr
Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις με τους παραπάνω αναφερόμενους τρόπους μπορούν να κατατεθούν και στα κατά τόπους γραφεία του Ν.Σ.Κ. και συγκεκριμένα όπως παρακάτω :
      -Μυτιλήνη, Μ. Ασίας 2 Τ/Κ 81100
      -Θεσσαλονίκη, Αγ. Δημητρίου 57 Τ/Κ 54123
      -Αγρίνιο, Γοργοποτάμου 17 Τ/Κ 30132
      -Αλεξανδρούπολη, Λ. Δημοκρατίας & Ι. Δραγούμη 1 Τ/Κ 68131
      -Βέροια, Μητροπόλεως 48 Τ/Κ 59132
      -Βόλος, Ελευθερίου Βενιζέλου 5 Τ/Κ 38333
      -Ηράκλειο, Μουρέλου 2 & Καλοκαιρινού Τ/Κ 71202
      -Ιωάννινα, Βλαχλείδη & Μιχαήλ Αγγέλου 9 Τ/Κ 45332
      -Καβάλα, Παύλου Μελά 6 Τ/Κ 65302
      -Καλαμάτα, Σαλαμίνος & Χίου Δυτική Παραλία Τ/Κ 24131
      -Κατερίνη, Βότση 2 & Εθνικής Αντιστάσεως Τ/Κ 60100
      -Κέρκυρα, Θ. Κολοκοτρώνη 5 Νέο Δικαστικό Μέγαρο Τ/Κ 49132
      -Κοζάνη, Δημοκρατίας 48 Τ/Κ 50131
      -Κομοτηνή, Λεωφόρος Ηρώων 31 Τ/Κ 69132
      -Κόρινθος, Αδειμάντου 53 Τ/Κ 20131
      -Λαμία, Πλατεία Ελευθερίας 3 Τ/Κ 35132
      -Λάρισα, Μανωλάκη 13-15 Τ/Κ 41222
      -Λιβαδειά, Γ. Σπυροπούλου 26 Δικαστικό Μέγαρο Τ/Κ 32131
      -Μεσολόγγι, Τραυλαντώνη 28 Τ/Κ 30200
      -Ναύπλιο, Βας. Κωνσταντίνου 6 Τ/Κ 21100
      -Πάτρα, Φιλοποίμενος 14 Τ/Κ 26221
      -Χαλκιδική, Κωνσταντινουπόλεως 5 Τ/Κ 63100
      -Πύργος, Διοικητήριο Τ/Κ 27131
      -Ρόδος, Τήλου 4 Τ/Κ 85131
      -Σέρρες, Π. Μελά 21 Τ/Κ 62123
      -Σπάρτη, Λυκούργου & Άγηδος 36 Τ/Κ 23100
      -Σύρος, Χίου και Πελοποννήσου Τ/Κ 84100
      -Τρίκαλα, Κανούτα 1 & Βύρωνος Τ/Κ 42131
      -Τρίπολη, Κύπρου 40-42 Τ/Κ 22123
      -Χαλκίδα, Φαρμακίδου 10 Τ/Κ 34132
      -Χανιά, Α. Παπανδρέου 65 Τ/Κ 73132
Οι συστημένες επιστολές προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Έδρα ) αποστέλλονται στην Δνση Ακαδημίας 68 Τ/Κ 10678, Αθήνα.
Για όσα μέλη αδυνατούν να υλοποιήσουν κάποιον από τους υποδεικνυόμενους τρόπους υποβολής, μπορούν να τις καταθέσουν και στα κατά τόπους Παραρτήματα μας μέχρι 30 Νοεμβρίου 18, κρατώντας και διαφυλάσσοντας πάντα φ/ο αυτής. Τα Παραρτήματα στη συνέχεια θα τις υποβάλλουν συγκεντρωτικά στο Ν.Σ.Κ., ενώ μετά την ημερομηνία αυτή δε θα παραλαμβάνουν αιτήσεις και εναπόκειται στο κάθε μέλος μας η ευθύνη αποστολής της.
Διευκρινίζεται ότι μοναδικός σκοπός και αποτέλεσμα των παραπάνω αιτήσεων είναι η διακοπή της παραγραφής. Το αίτημα αυτό δηλαδή η διακοπή της παραγραφής που πρέπει να αναγράφεται στο περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης.
Ασφαλώς διακοπή της παραγραφής επέρχεται πάντοτε και με την κατάθεση αγωγής , με την οποία ο ενάγων διεκδικεί από το Δικαστήριο την καταβολή του ποσού των επιδομάτων που κατά την άποψη του έχουν περικοπεί αντισυνταγματικά.
Η διαδικασία της αγωγής προϋποθέτει την αναγκαία προσφυγή σε δικηγόρο. Εναπόκειται δε στη πρωτοβουλία κάθε στελέχους μας να επιλέξει από τώρα την επιλογή κατάθεσης αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω , η ΕΑΑΣ προς διευκόλυνση των μελών της συνέταξε υπόδειγμα «Αίτησης Διακοπής – Παραγραφής» με περισσότερα νομικά στοιχεία σε σχέση με την όμοια αίτηση που μπορεί να συντάξει και υποβάλει μόνο του κάθε μέλος μας.
Διερμηνεύοντας δε την σύνθετη νομοθεσία γύρω από το θέμα του ύψους των παρακρατηθέντων επιδομάτων και με κύριο ερμηνευτικό εργαλείο την ισχύουσα Αρχή της εξάρτησης των συντάξεων των στρατιωτικών με τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους , που αποτελούν ειδικό μισθολόγιο , έκρινε ως ορθή την άποψη ότι τα οφειλόμενα επιδόματα των μελών μας ανέρχονται σε ετήσια βάση στα 500 ευρώ τα Χριστούγεννα , 250 ευρώ Πάσχα και 250 ευρώ αδείας.
Με ενδιαφέρον διαπιστώσαμε ότι αρκετοί συνάδελφοι επιδόθηκαν σε νομικόχρωμες παρατηρήσεις , υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να αρκεστούμε στο αίτημα επιστροφής μικρότερων επιδοματικών ποσών και συγκεκριμένα 400 ευρώ τα Χριστούγεννα , 200 ευρώ Πάσχα και 200 ευρώ αδείας.
Έχει ήδη ειπωθεί ότι η αίτηση διακοπής – παραγραφής δεν πρόκειται να αποφέρει επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε ύψους. Διακόπτει μόνο την παραγραφή ώστε σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης (τελειωτικής) δικαστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο τα μέλη μας να μην χάσουν χρήματα λόγω παραγραφής της αξίωσης τους.
Έτσι , ο από μέρους της Ένωσης υπολογισμός των επιδομάτων σε μεγαλύτερο ερμηνευτικά ύψος , αποτελεί και τον άξονα μελλοντικής διεκδίκησης από τα δικαστήρια επιστροφής των επιδομάτων μας με βάση την αρχή της σχέσης με τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων και της συνέχισης ένταξης μας στα ειδικά μισθολόγια. Είναι αυτονόητο ότι το δικαστήριο έχει την δυνατότητα και το καθήκον να προσδιορίσει εκείνο το ύψος των επιδομάτων που θα πρέπει να μας επιστραφούν στη περίπτωση που υπάρχει θετική εξέλιξη.
Σε κάθε περίπτωση την ίδια ευχέρεια και ευελιξία έχει και η εκάστοτε Κυβέρνηση στην ανέλπιστη περίπτωση που αποφασίσει αυτόβουλα να μας επιστρέψει τα επιδόματα που μας περιέκοψε παρανόμως.
Η ΕΑΑΣ πιστεύει πως έγινε απολύτως κατανοητό ότι στη παρούσα φάση εκείνο που έχει σημασία είναι η θετική έκβαση της υπόθεσης στα δικαστήρια , με έκδοση αμετάκλητης απόφασης , και η διακοπή της παραγραφής. Όχι ο υπολογισμός του ύψους των επιδομάτων , την επιστροφή των οποίων διεκδικούμε. Ο υπολογισμός των επιδομάτων μας στο μεγαλύτερο δυνατό ύψος εμπεριέχει αυταπόδεικτη σκοπιμότητα.
Εκ του ΔΣ/ ΕΑΑΣ


                                                                                      Ιωάννινα 29 Οκτ. 2018
                                                                                                       Ο
                                                                              Πρόεδρος ΤΣ/ΕΑΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

                                                                              Αντγος ε.α. Κωστούλας Δημήτριος

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΑΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
09 Οκτ 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Γνωρίζονται στα μέλη μας σχετικά με τη βράβευση των Αριστούχων Μαθητών, παιδιών αποστράτων Αξιωματικών Σχολικού Έτους 2017-18 τα παρακάτω:
α.      Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου, Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Ελληνικής Επικράτειας.
β.      Βάση βαθμολογίας για τη βράβευση αποτελεί ο βαθμός 18,1 και άνω.
γ.       Υποβολή δικαιολογητικών βράβευσης μέχρι την 25 Οκτωβρίου 2018 στην ΕΑΑΣ/Παρ. Ιωαννίνων όπως παρακάτω:
          -        Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της ΕΑΑΣ
          -        Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους
          -        Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου, επικυρωμένο
          -        Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου
          -        Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.
          -        Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.
          -        Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-18.
δ.      Οι μαθητές Β’ Λυκείου επί του παρόντος θα βραβευθούν μόνο με έπαινο, λόγω μη χρηματοδότησης από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. Γι αυτούς η ΕΑΑΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων εξ ιδίων πόρων, προκειμένου να τους επιβραβεύσει με ένα αξιοπρεπές ποσό, σε βάθος χρόνου.
Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο της ΕΑΑΣ/ Παραρτήματος Ιωαννίνων κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:30 – 13:00 π.μ.
                                                                                    -Ο-
                                                                     Πρόεδρος της ΕΑΑΣ
                                                                    Δημήτριος Κωστούλας
                                                                             Αντγος ε.α.

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΥΜΦΑΙΟ ΣΤΙΣ 20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι του Παραρτήματος, σας γνωρίζουμε ότι διοργανώνουμε 2ημερη εκδρομή, με προορισμό την Καστοριά - Λίμνη Πρεσπών - Φλώρινα - Νυμφαίο. 

      Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το 2ημερο 20 - 21 Οκτωβρίου 2018 με διανυκτέρευση στη πόλη της Φλώρινας στο ξενοδοχείο (Phadon Hotel & Spa) 3αστέρων με πρωινό.

     Τιμή εκδρομής 47 € κατ’ άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Παραρτήματος με καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, μέχρι 11 Οκτωβρίου 2018.

1η ΗΜΕΡΑ.
-   Αναχώρηση από Ιωάννινα στις 08.00.
-   Επίσκεψη Παλαιολιθικού Λιμναίου Οικισμού στο Δισπηλιό Καστοριάς.
-   Επίσκεψη Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας.
-   Ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Καστοριάς.
-   Αναχώρηση για Πρέσπες.
-   Επίσκεψη στον Άγιο Αχίλλειο. Μετάβαση στους Ψαράδες για φαγητό.
-   Αναχώρηση για Φλώρινα μέσω Βιτσίου.
-   Άφιξη στη Φλώρινα (τακτοποίηση στο ξενοδοχείο - ελεύθερος χρόνος)

2η ΗΜΕΡΑ
-   Λήψη πρωϊνού. Μικρή βόλτα στη πόλη - αγορά αναμνηστικών. Συγκέντρωση και επιβίβαση στις 10:30 στο πούλμαν και αναχώρηση για το Νυμφαίο.

     Επίσκεψη στο χειμερινό παραθεριστικό κέντρο με την αρχιτεκτονική ομορφιά, που βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Βίτσι.

     Παραμονή για φαγητό και με ενδιάμεση στάση στα Γρεβενά, επιστροφή στην πόλη μας.


ΠΕΡΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

                                                                                                Ιωάννινα, 28 Σεπ. 2018
                                                                                                                    -Ο-
                                                                                            Πρόεδρος ΕΑΑΣ/Παρ. Ιωαννίνων

                                                                                                   Δημήτριος Κωστούλας
                                                                                                                Αντγος ε.α.