Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

Διαμονή Στελεχών σε Ξενώνες

 Οι ξενώνες λειτουργούν με σκοπό την προσωρινή διαμονή, κυρίως των νεοτοποθετημένων Μον.Αξκών - Ανθστών - Yπξκών και των μελών των οικογενειών τους που τυχόν τους συνοδεύουν μέχρι να βρουν κατοικία, αλλά και των διερχομένων στελεχών ε.ε. και ε.α. που μετακινούνται, κυρίως λόγω εκτέλεσης υπηρεσίας ή για προσωπικούς λόγους.
 Η στέγαση εγκρίνεται από τον αντίστοιχο Σχηματισμό, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, με καταβολή του προβλεπόμενου ημερήσιου μισθώματος.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

 Η ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ :
Έξοδα Κηδείας
 Βοήθημα Θανάτου.
 Τριών μηνών σύνταξη του θανόντος
 και μεταβίβαση της σύνταξης Μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

 Σημείωση : Απαιτούμενα δικαιολογητικά και φορέας που τα         καταβάλλει στις ένθετες σελλίδες.