Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Προαγωγές Αξκών από ΣΜΥ


            Σας γνωρίζουμε ότι ψηφίστηκε πρόσφατα στην ΒτΕ ο ν. 4609/2019, άρθρο 11, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 67 τεύχος  Α, με τον οποίο απονέμεται ο βαθμός του Σχη στους συναδέλφους ε.α προερχόμενους από ΣΜΥ που φέρουν τον βαθμό του Ανχη και έχουν 32 χρόνια υπηρεσίας.

            Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν την απαιτούμενη η οποία θα αποστέλλεται με μέριμνα του παραρτήματος στην έδρα της ΕΑΑΣ.

Σχης ε.α. Κων/νος Μαργαρίτης
         Γραμματέας