Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
      ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
                                                                           Ιωάννινα  11 Οκτωβρίου 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζονται στα μέλη μας σχετικά με τη βράβευση των Αριστούχων Μαθητών, παιδιών αποστράτων  Αξιωματικών Σχολικού Έτους 2015-16 τα παρακάτω:
α.      Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου, Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Ελληνικής Επικράτειας.
β.      Βάση βαθμολογίας για τη βράβευση αποτελεί ο βαθμός 18,1 και άνω.
γ.       Υποβολή δικαιολογητικών βράβευσης μέχρι την 25 Οκτωβρίου 2016 στην ΕΑΑΣ/Παρ. Ιωαννίνων
Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο της ΕΑΑΣ/ Παραρτήματος Ιωαννίνων καθημερινά 10:30 – 12:30 π.μ.

                                                                                    -Ο-
                                                                     Πρόεδρος της ΕΑΑΣ
                                                                    Δημήτριος Κωστούλας

                                                                             Αντγος ε.α.