Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

  Οι αιτήσεις, των μελών για παραθέριση των τέκνων τους στις Παιδικές Κατασκηνώσεις για το καλοκαίρι 2018, να υποβληθούν στο Παράρτημα μέχρι 17 12:00 Απριλίου 2018.


  Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν να είναι ηλικίας από 7 έως 16 ετών, γεννημένα από 1 Ιουλ 2002 μέχρι και 1 Ιουλίου 2011.  Με την αίτηση να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως, τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να αποδεικνύεται η γονική κατάσταση και τα στοιχεία των μελών οικογενείας του αιτούντα.
2. Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τον έχοντα την επιμέλεια του υποψηφίου για παραθερισμό τέκνου. (Διαζευγμένοι).
3. Μόνο για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες:
α. Διαζευγμένοι – εν διαστάσει γονείς
(1) Για τους έχοντες την επιμέλεια, το διαζευκτήριο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου θα φαίνεται ποιος έχει την επιμέλεια των τέκνων.
(2) Για τους ΜΗ έχοντες την επιμέλεια, έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής κατά τα ισχύοντα.
β. Γονέας ΑΜΕΑ
    Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας πρωτοβάθμιας Νομαρχιακής επιτροπής (ΚΕΠΑ) ή ΑΣΥΕ
4. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό του δικαιούχου, κατόπιν αιτήσεως της ΕΑΑΣ ή του Σχηματισμού (ΑΣΔΥΣ ή Γ’ ΣΣ) κατά τη διαδικασία ελέγχου της αιτήσεως, για τη δικαιολόγηση των στοιχείων αυτής, σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαφορετικών στοιχείων από αυτά του αρχείου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Εκ του Τοπικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.