Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

ΤΑΥΤOTHTEΣ ΕΑΑΣ

Δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας Αποστράτου από την ΕΑΑΣ
1. Δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση:

α. Αίτηση (χορηγείται από την EAAΣ Ιωαννίνων. 
β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Τρείς έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 εκ (η μια τουλάχιστον με στολή).

2. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση για ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

α. Για Αξιωματικούς ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής - EΛAΣ):
Εγκύκλιος Αποστρατείας ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή ΦΕΚ Αποστρατείας.
β. Για Αξιωματικούς εα τ. Χωροφυλακής-EΛAΣ που καταβάλλουν ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ EAAΣ 1% από το MTΣ:
Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 1% υπέρ EAAΣ.
γ. Για Αξιωματικούς ε.α. τ. Χωροφυλακής-EΛ.AΣ. που ΔΕΝ τους ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ EAAΣ από το MTΣ:
Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 και Ν.2690/99, στην οποία να Δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη της EAAΣ και να τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ.

3. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση για ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

α. Για Σύζυγο Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ) ή τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. τα οποία Δικαιούνται Συντάξεως:
- Ταυτότητα που εκδόθηκε από την EAAΣ του εκλιπόντος Aξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 ότι απωλέσθη η παρεδόθη.
- Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
- Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 0,5% υπέρ EAAΣ.
β. Για Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ), όταν η Σύζυγος του εκλιπόντος Αξιωματικού δεν είναι εν ζωή
- Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 και Ν.2690/99, στην οποία να Δηλώνεται "ότι δεν ζει η Μητέρα" (Σύζυγος του εκλιπόντος Αξκου) και "ότι είναι νόμιμο τέκνο του Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. που τα Στοιχεία του αναγράφονται στις θέσεις (45) έως (52), της αίτησης".
- Ταυτότητα που εκδόθηκε από την EAAΣ του εκλιπόντος Aξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 ότι απωλέσθη ή παρεδόθη.
γ. Για Αξιωματικούς - Ανθστες εα Στρατού ή ΕΑΑΣ που έχουν Αποστρατευτεί με Αίτηση τους και ΔΕΝ τους ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ ΕΑΑΣ από το ΜΤΣ ή ΔΕΝ Λαμβάνουν Σύνταξη και Μέρισμα:
Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 και Ν.2690/99, στην οποία να δηλώνεται: "Επιθυμώ την εγγραφή μου στην ΕΑΑΣ ως προαιρετικό Μέλος και αρχές κάθε έτους θα καταβάλω το χρηματικό ποσό το οποίο μου αντιστοιχεί, (15,00 €) στο ταμείο του Παραρτήματος στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος".

4. Επιπλέον Δικαιολογητικά σε Περίπτωση Επανέκδοσης ταυτότητας ΕΑΑΣ λόγω Αλλαγής Στοιχείων ή Απώλειας (Με τον όρο "Αλλαγή Στοιχείων" εννοείται π.χ. αλλαγής Αατ. Ταυτότητας ή της Διεύθυνσης Διαμονής κλπ):
Βεβαίωση δήλωσης απώλειας από Αστ. Τμήμα (Υποβάλλεται σε περίπτωση που Δηλωθεί Απώλεια ή Κλοπή).

Δελτία Εισόδου μελών οικογενειών εα Αξκων σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις σε όλη την Ελλάδα (ΚΑΑΥ, Σ. Πρατήρια, Σ. Νοσοκομεία, Σ. Φαρμακεία, κλπ)

Σύμφωνα με τις:
Φ. 705/ 2/ 239591/ Σ.104/ 24 Ιαν 2014/ ΓΕΣ/ ΔΕΝΔΗΣ/ 2 και
Φ. 900/ 33/ 219916/ Σ.1290/ 28 Ιουν 2016/ ΓΕΣ/ ΔΕΝΔΗΣ/ 2,
Εκδίδεται ενιαία κάρτα εισόδου στα τέκνα των στρατιωτικών (εε και εα) ανεξαρτήτως ηλικίας, με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΣ (του εα Αξκου).
β. Φωτοαντίγραφα Αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχων μελών (σύζυγοι, τέκνα, γονείς, πεθερικά).
γ. Δύο (2) φωτογραφίες 3Χ3 εκ. για κάθε μέλος (όχι για τον εα Αξκο).
δ. Ισχύον πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του εα Αξκού.

Έντυπο Αίτησης διατίθεται στο Παράρτημα.

Επανέλεγχος των δικαιολογητικών και επανέκδοση κάρτας, ανά 5ετία.

Στην περίοδο αιχμής από 1 Ιουλ έως 15 Αυγ η είσοδος στα ΚΑΑΥ για τα τέκνα άνω των 25 ετών απαγορεύεται το Σάββατο και την Κυριακή, λόγω εξάντλησης των υποδομών των ΚΑΑΥ.

Κάθε κάτοχος κάρτας μπορεί να συνοδεύεται από ένα μόνο ιδιώτη (συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο).

Η έκδοση της κάρτας για τους Αξκους εα γίνεται από την ΕΑΑΣ για όλα τα Παραρτήματα.

Οι φέροντες τον τίτλο του Επιτίμου, θα πρέπει ν’ απευθύνονται στο ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.